سفارش تبلیغ
صبا
میوه دانش، با کردار نیک چیده می شود نه با گفتار نیک . [امام علی علیه السلام]

...

دانلود کتاب های کامل دارن شان!
دانلود کتاب های کامل دارن شان!
شما در زیر می توانید کتابهای مجموعه داستانهای فانتزی دارن شان رو دانلود کرده و مطالعه کنید.

این مجموعه داستان پسری است که با اتفاقات عجیب و غیر منتظره ای روبرو می شود که خواندنش خالی از لطف نیست.

***توضیحاتی در مورد این داستانها که از سایت جادوگران گرفته شده است:


خیلی از طرفداران هری پاتر طرفدار دارن شان هم هستند. قصه های سرزمین اشباح که به عنوان بهترین کتاب بعد از هری پاتر توسط نوجوانان انتخاب شده است؛ همه ویژگی های یک کتاب خوب را دارد. کتابی که رولینگ آن را ماندنی خوانده است, حتما ارزش خواندن دارد.
دارن شان در اولین مجموعه اش نشان داد که نویسنده قابلی است. داستانی نوشت که تو را لحظه به لحظه به دنبال خود می کشید و وادارت می کرد که ادامه بدهی. حسی در تو ایجاد می کرد که گویی تو هم در کنار دارن هستی و همراه او با حوادث روبه رو می شوی. با او خندیدی و با او گریستی؛ و وقتی کتاب تمام شد...
قصه های سرزمین اشباح حرف های زیادی برای گفتن داشت. واقعیت هایی که گاهی ندانستنشان بهتر از دانستنشان است. شاید تو حرفش را باور نکرده باشی, اما با کمی فکر می توان دریافت که او درست می گوید. دارن شان واقعیت ها را در قالب داستانی, یا بهتر بگویم, مثالی برای تو آورد و وادارت کرد که به فکر فرو بروی... که به دنیایی که در آن زندگی می کنی بهتر بیندیشی.
قصه های سرزمین اشباح تمام نشد. دارن شان به سادگی داستان را رها کرد تا خودمان حدس بزنیم چه بلایی سر شخصیت های محبوبمان آمده است. پایانی به آن زیبایی هم نتوانست آسیب هایی که ناتمامی به داستان می زند را جبران کند. شاید هم چنین داستانی واقعا نیازی به اتمام نداشت. شاید دارن شان می خواسته حرف هایش را بزند و بقیه داستان را به عهده ما بگذاد. شاید...
**********

سیرک عجایب(دارن شان)

دستیار یک شبح(دارن شان 2)

 

دخمه خونین(دارن شان?)فصل ? تا ?

دخمه خونین(دارن شان?) فصل ? تا ??

دخمه خونین ( دارن شان ?) فصل ?? تا ??

دخمه خونین(دارن شان ?) فصل ?? تا ??

کوهستان اشباح(دارن شان?) فصل ? تا ?

کوهستان اشباح (دارن شان ?) ? تا ??

کوهستان اشباح (دارن شان ?) ?? تا ??

کوهستان اشباح ( دارن شان ?) ?? تا ??

آزمون های مرگ(دارن شان ?) ? تا ?

آزمون های مرگ (دارن شان?) ? تا ?

آزمون های مرگ (دارن شان?) ? تا ??

آزمون های مرگ (دارن شان?) ?? تا ??

آزمون های مرگ (دارن شان?) ?? تا ??

شاهزاده اشباح (دارن شان ?) ? تا ?

شاهزاده اشباح (دارن شان ?) ? تا ?

شاهزاده اشباح (دارن شان ?) ? تا ??

شاهزاده اشباح (دارن شان ?) ?? تا ??

شاهزاده اشباح (دارن شان ?)?? تا ??

شاهزاده اشباح (دارن شان ?)?? تا ??

شاهزاده اشباح (دارن شان ?) ?? تا ??

شاهزاده اشباح (دارن شان ?)?? تا??

 

------------

کتاب هفتم دارن شان: شکارچیان غروب


http://www.wizarding-world.net/files/chap01-03_154.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap04-06_167.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap07-11.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap12_107.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap13-15_830.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap16-17_198.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap18-20_702.gzip

-------

کتاب هشتم : (همدستان شب)


http://www.wizarding-world.net/files/chap01-2_615.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap03-5_135.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap06-8_433.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap09-12_148.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap13-14_152.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap15-18_195.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap19-21_546.gzip
--------

کتاب نهم  : (قاتلان سحر)


http://www.wizarding-world.net/files/chap01-02_522.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap03-05_104.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap06-07_591.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap08-09_154.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap10-12_197.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap13-14_708.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap15-18_125.gzip
http://www.wizarding-world.net/files/chap19-21_123.gzip

--------

کتاب دهم دارن شان قصه های سرزمین اشباح: (دریاچه ارواح)

دارن شان10(فصل 1 تا 3)
 
دارن شان 10 (فصل 4-8)

دارن شان 10(فصل 9-14)

دارن شان 10(دریاچه ارواح):فصل 15 تا 17

اگر لینک های زیر کار نکرد می توانید به پایین صفحه مراجعه کرده و از لینکهای دیگری استفاده کنید:

  دریاچه ی ارواح فصول01-03 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول01-03
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 212
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول04-08 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول04-08
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 71
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول09-14 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول09-14
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 83
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول15-17 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول15-17
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 67
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول18-20 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول18-20
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 53
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول21-22 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول21-22
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 47
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول23-25 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول23-25
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 66
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول01-03 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول01-03
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 212
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول04-08 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول04-08
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 71
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول09-14 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول09-14
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 83
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول15-17 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول15-17
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 67
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول18-20 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول18-20
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 53
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول21-22 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول21-22
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 47
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

  دریاچه ی ارواح فصول23-25 
شرح: دریافت کتاب دریاچه ی ارواح دهمین جلد سری 12 جلدی کتابهایه سرزمین اشباح نوشته ی دارن شان فصول23-25
ویرایش: اندازه فایل: 0 bytes
اضافه شده در تاریخ : 1 شهریور ماه ، 1385 دریافت برنامه : 66
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | گزارش فایل پیوند شکسته | جزئیات

------------

اگر لینکهای بالا خراب بود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:

سیرک عجایب   دستیار یک شبح  دخمه خونین  کوهستان اشباح

آزمون مرگ    شاهزاده اشباح   شکارچیان غروب  همدستان شب

قاتلان سحر  دریاچه ارواح   ارباب سایه ها  پسرانه سرنوشت

 

مشکلی بود در نظرات بنویسید
محمد ::: چهارشنبه 87/4/12::: ساعت 5:47 عصر

 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 2


بازدید دیروز: 3


کل بازدید :25850
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
محمد
وبلاگی دیدنی وجالب برای شما ها
 
 
>>لینک دوستان<<
 
>>لوگوی دوستان<<
 
>>موسیقی وبلاگ<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<